Loading...
 

Obiectivele EUDEC

  • Să sprijine toate formele de educaţie democratică din Europa.
  • Să promoveze educaţia democratică ca o alternativă valoroasă pentru toate ţările democratice.
  • Să creeze un cadrul legislativ favorabil pentru fondarea şi frecventarea şcolilor democratice, şi să ofere asistenţă şcolilor democratice şi grupurilor de iniţiativă.
  • Să faciliteze comunicarea şi cooperarea între şcolile democratice din Europa.
  • Să ofere informaţii şi programe de dezvoltare pentru instituţiile de învăţămînt pedagogic ca viitorii învăţători să cunoască aspectele practice fundamentale ale educaţiei democratice, cît şi implicaţiile ei pentru învăţători, elevi şi studenţi, instituţiile de învăţămînt, şi în final societate.

Ce înseamnă educaţia democratică pentru EUDEC

La baza educaţiei democratice stau anumite drepturi ale elevului pe care EUDEC le defineşte după cum urmează (conform rezoluţiei Conferinţei a 13-a Internaţionale a Educaţiei Democratice care a avut loc la Berlin în 2005):

In orice instituţie de învăţămînt, elevii au dreptul:

  • Să facă decizii de sine stătător cu privire la studiu şi celelalte aspecte ale vieţii cotidiene, în particular, să decidă individual ce, cînd, unde, cum, şi cu cine vor desfăşura acele activităţi, atîta timp cît decizille lor nu împiedică pe ceilalţi să facă la fel.
  • Să participe la deciziile care ţin de funcţionarea organizaţiilor din care fac parte, în particular de şcoală, inclusiv regulile şi sancţiunile.


Dacă doriţi, vă puteţi alătura la EUDEC pentru a sprijini aceste obiective.