Loading...
 

EUDEC-diplomet


EUDEC-diplomet er et dokument som EUDEC's Medlemsskoler udsteder, og som redegør for de kompetencer der kan opnås, ved at gå på en demokratisk skole.

Disse kompetencer fremgår ikke af normale afgangsbeviser, og det kan derfor være relevant at anvende et mere personligt bevis, der dokumenterer de evner og kompetencer som du har tilegnet dig ved at gå på en demokratisk skole.

EUDEC-diplomet består af to dele: Første del beskriver de generelle fordele, der er ved at have gået på en demokratisk skole, den anden del er en tekst om den pågældende person, som er skrevet af venner og personale på skolen.

EUDEC-diplomet kan tilegnes af enhver elev eller ansat på en demokratisk skole, hvis:

 • Skolen er medlem af EUDEC (Hvis ikke, så bliv medlem nu.)
 • Skolen har udfyldt et informationsskema (hvis ikke, så udfyld det snarest.)
 • Skolen lever op til kernekriterierne i informationsskemaet, som er:
  • Kan elever frit vælge om de vil deltage i lærings- og andre skolerelaterede aktiviteter?
  • Kan elever tage initiativ til lærings- og andre skolerelaterede aktiviteter?
  • Kan elever tilbyde, lede og afvikle lærings- og andre skolerelaterede aktiviteter?
  • Kan elever stemme om skolens regler?
  • Kan elever stemme om konsekvenser af at bryde skolens regler?
  • Kan elever og ansatte deltage på lige fod i den beslutningstagende proces (med reference til skolemødet)?
  • Kan elever til at deltage i ansættelser og afskedigelser af personale?


Hvis jeres skole opfylder disse kriterier og I kunne tænke jer at udstede EUDEC-diplomet, kan I skrive til diploma at eudec.org for at få tilsendt en fil med EUDEC-diplomet. Når I har modtaget filen skal I udfylde den individuelle del. Til det har I måske behov for hjælp eller yderligere information?